Gösteriliyor 13

EMDR

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Tekrar Sürece (Eye Movement Desensitization and Reprocessing: EMDR); savaş gerilimi, taciz, doğal afetler …