Çocuk Resim Testi Tahlili

Çocuklardan fotoğraf çizmesini istediğimiz vakitlerde çabucak hemen birçoklarının çizdiği fotoğraflarda meskenler,
ağaçlar, bulutlar, kuşlar olması tabiatta aklın ve hislerin kozmikliğini bizlere sunar. Çocuklar bize
sözel ve sözel olmayan birçok ileti verirler. Fotoğraf testleri çocukların tecrübeleri ve hayata bakış
açısını, bâtın hislerini yansıtan bilinçaltı iletilerin somutlaştırılıp daha anlaşılabilir ve çözümlenebilir
olduğu projektif testlerden biridir.
Çocukların yaptığı fotoğraflar değerlendirilirken öncelikle dikkat edilmesi gereken çocuğun hangi gelişim
periyodunda olduğudur. Zira bizi korkutan bir figür, gelişimine nazaran epey olağan bir karalama dahi
olabilir. Boya kalemlerini ve kağıtları çocuğunuza verin, hislerini ve fikirlerini rahatça tabir etmesi
açısından onaylayıcı, tasdik edici bildirilerle dünya ile ve kendisi ile ilgili görüşlerini daha düzgün anlayın.

Karalama Evresi (2-4 Yaş)
Bu periyotta çocuğun küçük kas gelişimi yavaş yavaş gelişmeye başladığından büsbütün rastlantısal
karalamalar yapacak ve bunlar bir mana söz etmeyecektir.Ancak çocuk 3 – 4 yaşlarına geldiğinde tek
sıra halinde çizgiler, halkalar yapmaya başlayabilir.

Şema Öncesi Periyot (4-7 Yaş)
Artık etrafındaki beşerlerle özdeşim kurmaya başlayan çocuk karalamalarını insan figürüne
dönüştürmeye başlar.5 yaşlarındaki bir çocuk organların büyüklüğünü farklı söz edebilir.6 yaşlarına
hakikat gözden sonra kaş, bıyık üzere ayrıntıları çizmeye başlar ve fotoğraflarına husus bulabilir.
Bu devirde çocuk kıymet verdiği nesneleri başkalarına oranla daha büyük ebatlarda çizebilir.

Şematik Devir (7-9 Yaş)
Etrafı ve beşerler hakkında bir görüşe sahip olan çocuk bayan ve erkek rolleri başına nazaran
betimleyebilir. Gökyüzünü ve yeri bir çizgi ile ayırarak kendisini ekosistemde şema olarak bir yer bulur.
Niyetleri daha somut ve fotoğraflar tıpkı çocuğun anlattığı üzere açık ve besbellidir.

Gerçeklik Periyodu ( 9-12 Yaş)
Sizin de bildiğiniz üzere bedenimizdeki her organımız altın oranla birbirine oranlanmıştır. Bu periyottaki
çocukta yaptığı fotoğraflardaki ağacı beşere, insanı konuta, kaşı göze oranlayabilir.

FOTOĞRAF KESİMLERİNİN YORUMLANMASI

İnsan: Çizdiği insan cinsi özdeşim kurduğu karakteri ya da rolü belirtir. Çizilen insan sayısı etraf ile
etkileşimi, toplumsal ya da asosyal olması konusunda bize ipuçları verir.
Baş: Kocaman başı olan bir insan çizmesi çok çalışkan olmayı arzulayan bir çocuğu simgeler. Başarıyı
arzuladığının habercisi olan bu büyük oranda çizilmiş baş çocuğun kendisini yetersiz görmesi manasına
da gelebilir.
Ağız: Ağız fotoğraf çizimlerinde irtibat faktörüdür. Olağandışı derecede küçük ya da büyük çizilmiş bir ağız
çocuğun konuşma sorunu olduğunu hiç çizilmemiş bir ağız ise irtibata kapalı olduğunu belirtir.
Göz: Çok büyük çizilmiş gözler çizen bir çocuk epey meraklı olabilir.
Dişler: Tabiatta birçok canlı avını dişleri ile kesimler. Çok bariz çizilmiş dişler bilinçaltımızda şiddet ve

saldırganlıktır.
Ayak: Bilinçaltımızda ayak inanç hissini simgeler. Çok küçük belgisiz çizilen ayaklar kendine
gereğince itimat duymayan bir çocuğu simgeleyebilir. Sağa dönük ayaklar çocukların geçmişe dönük
olduğunu ve çocukluk yıllarında kalma isteğini belirtir. Sola dönük ayaklar ise çocuğun geleceğe dönük
maksat belirlemesi olarak söz edilebilir.
Burun: Çok büyük çizilen bir burun cinsel kimlik gelişiminin tartı kazandığı devri simgeler.
Kulaklar: Olağandan büyük çizilen kulaklar çocuğun etrafı tarafından daima eleştirildiğini belirtir.
Etrafındaki daima dinleme gereksiniminden kaynaklı bir yansımadır.
Çene: Köşeli ve geniş çizilen çene; diğerlerinden takviye bekleyen itimat bekleyen bir çocuğu simgeler.
Boyun: Hiç çizilmemiş bir boyun çocuğun öfke denetim sorunu olabileceğini gereğinden fazla uzun
çizilmiş bir boyun ise çocuğun daima dürtülerini bastırdığını gösterir.
Kollar: Ebeveynleri tarafından gereğince ilgi görmemiş çocuklar kolları hiç çizmeyebilir.
Cinsel Organ: Bu fotoğraf testinin tahminen de en değerli noktasıdır. Cinsel istismar olaylarında epeyce sık
kullanılan bir teknik olması bundandır. Çocuktan cinsel organları çizmesini beklemeyiz lakin çizerse bu
anne – babasını çıplak görmüş olabileceği ya da öbür bir akran kardeşinin cinsel nesnesini çıplak halde
gördüğü manaları taşır.
Aile: Aile bireylerinin çiziliş sırası en çok özdeşim kurulan karakteri simgeler. Ayrıyeten çocukların en çok
hangisi üzerinde silgi kullandığı ise bize karaktere verdiği değer derecesini belirtir.
Çatı: Keyifli konutların çatıları kırmızı, mutsuz konutların çatıları çoklukla siyah olur.
Kardeş: Kardeşin çizilmediği fotoğraflarda genelde o kardeşe karşı bir kıskançlık duygusu olduğu anlaşılır.
Hayvan: Yabanî hayvanlar çizen çocuk, yanılgılarını ve huzursuzluğunu o hayvana benzeterek somutlaştırır.
Çok yırtıcı bir hayvan bir günahı bir yanılgıyı simgeler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir