HİPNOZ NEDİR?

Beni Kimse Uyutamaz”!

Hipnoz sanıldığının bilakis uyku değil, belirli ve hedeflenen bir maksada odaklanmış bir uyanıklık halidir. Buna karşın birinin çıkıp -sanki çok meraklısıymışım üzere gözümün içine bakarak- “Beni kimse uyutamaz” tezleri hayli sık rastladığım bir durum. Hipnoz ile uykunun yakın bağlantılı kavramlar oldukları yanılgısına tahminen siz de düşüyorsunuz. Sanırım hipnoz sözcüğünün yakın tarihine baktığınızda hipnoz ve uykuyu niçin birbirine yakıştırıldığını anlayabiliriz. Birinci sefer İngiliz cerrah James Braid (1795-1860) tarafından kullanılan “hipnotizma” terimi, Yunanca ‘uyku’ manasına gelen ‘hypnos’ sözünden gelir. Bu isim benzerliği dışında hipnoz, bütünüyle kendine mahsus özellikleriyle bilinçliliğin farklı bir durumudur ve katiyetle bir uyku hali değildir.

Hipnoz’un Tarifi

Hipnozun tabiatını anlamak mevcut bilgi kaynaklarımızla imkansız. Bu nedenle fakat hipnozun nasıl bir tecrübe olduğundan bahsedebiliriz. Hipnoz; şuurlu zihin bir manada devre dışı bırakılarak yani zihni es geçerek bilinçaltı zihninize telkinler yerleştirmektir. Gayelerimiz açısından hipnoz, kişinin, o andaki gerçeğin farkında olmasına karşın ondan başka olduğu hissine sahip ağır bir fizikî ve zihinsel rahatlama durumu olarak görülebilir. Ben bunu düş içinde hayal görmeye benzetiyorum. Gerçeğin farkında bir yandan dışındasınız.

Hipnoz’un Tarihi

Hipnoz terimi yaklaşık 150 yıl öncesinde kullanılmaya başlansa da Eski Mısır, Persler, Yunanlılar ve Romalıları içeren dünyanın eski uygarlıklarının birden fazla telkinin gücünü ve hipnotik durumun kullanışlılığının farkına varmışlardır. Özel bir terapi olarak hipnozun kullanımı 18. yüzyıla kadar dayanır. 1950’li yıllarda bilimselliği tartışılan ve bu nedenle sahne hipnozcularının keşfedip yaygınlaştırdığı hipnoz lakin 1953 yılında İngiliz Tıp Cemiyeti tarafından resmen bir tedavi aracı olarak tescil edilmiştir. Türkiye de ise 2016 yılının başında bakanlığın yaptığı “Tamamlayıcı Tıp” tarif alanının içine alınarak kabul edilmiştir. Şimdilik üniversitelerde eğitimi verilmemektedir.

Hipnozun Pratikte Kimlere, Nasıl Yararı Olabilir?

Alternatif Tıp çalışmaları içerisinde hipnoz kendine sağlam bir yer edinmiş görünüyor. Bireyler hangi meslekten olurlarsa olsunlar hipnoz öğrenilebilir ve bu durum mesleksel aktifliği arttırmak için kullanılabilir. Bunlardan bir kısmını, kalanını hayal gücünüze bırakarak, örneklendirmek isterim;

Hipnoz’un tahlil olarak kullanıldığı birtakım özel durumlar

1

Zayıflama

Diyet ve antrenmanlar belli bir ölçüye gelmenizi sağlıyor. Lakin probleme gelince tekrar yemenizi engellemiyor. Hipnoz burada bilinçaltında yeni yeme alışkanlığını benimsemeyi sağlıyor.

2

Fobiler

Size mantıksız gelen fakat başına geleni aciz bırakan karanlık, kapalı yer, uçağa binme vb endişeler akıl mantık dinlemiyor. İlaçlarsa yatıştırıcı tesirden öteye gitmiyor. Hipnoz bu sıkıntılara teğe bir geliyor.

3

Öğrenme İsteksizliği

Ailelerin “Çocuğum niçin ders çalışmıyor” sorusuna yanıt verebilmeleri pek de kolay değil. Özel ders yahut özel ilgi de gençleri bunaltabiliyor. Hipnozla sağlanan derslerini sevme ve disiplinli çalışma alışkanlığı gencin hayatının dönüm noktasını oluşturuyor.

4

Sigarayı Bırakma

Daha evvel hiç sigarayı bırakmaya teşebbüs etmeyenlere önermem. Bu hususta onlarca kez bırakıp lakin tekrar başladıysanız bir de hipnozu deneyin derim

5

Özgüven Eksikliği

Toplum önünde konuşma, kararlılık, başladığı işi bitirme, çekingenlik, utangaçlık, kendisi hakkında olumsuz düşünme üzere durumlar birçok meselemizin başını çekmiyor mu? Hipnoz bu hususta ilaç üzere.

6

Cinsel Sorunlar

Erkeklerde ereksiyon, bayanlarda orgazm yahut birleşme sorunu olarak tanımlayabileceğimiz probleme Viagra üzere ilaçlara bağımlı olmak istemeyenler yahut Hafsa Sultan Macunu dışında tahlil arayanlar için önerilebilecek bir formül.

7

İstemsiz alışkanlıklar

Tırnak yeme, saç koparma üzere tik olmuş alışkanlıklar da insanı toplum içinde sıkıntı durumda bırakıyor. Bilhassa yetişkinlerde. Doktora gidip de sormaya bile utanıyor insan. hipnoz bu usul sıkıntıları aşmada da işe yarıyor

8

Altını ıslatma

Yakında geçer diye ya sabır çekilen bu illet de Türk toplumunda son derece yaygın. Çocuk ilkokula başladığında psikolojisini önemli manada makûs etkileyebilen bu rahatsızlığın kaynağı birçok vakit ürolojik değil ruhsal. Evlenmek üzere olan yahut askere bu problemle giden şahıslar bile olabiliyor. Son deva olmasa bile burada da hipnozun tesirli olduğundan bahsedebiliriz.

9

Uykusuzluk, sonluluk, duygusal sıkıntılar

Bu durumlarda hipnozun neredeyse %100 tesirli olduğu söylenebilir. Karakter bozukluğu olmadığı sürece kesin yanıt alabileceğiniz durumlar

10

Lisan Öğrenme

Yabancı lisan öğreten kurumlarda en yaygın sorun öğrenememek. Burada yanılgıyı kuruma yüklemek haksızlık olur. Öğrenilen bilgilerin çok süratli unutulması, öğrenenin gereğince tekrar etmemesi ve lisanı özümseyememesi durumunda bilinçaltında güçlü bir iz bırakan hipnoz yolu uygulanmaktadır.

Hipnoz ve Bilinçaltı Alakası

Şuurlu zihniniz hipnozun tesiri altına girdiğinde, kanıların (telkinlerin) artan tesirleri direkt bilinçaltına ulaşarak harekete geçer. Üstelik zihninizin bilinçaltı kademesi gerçek benliğinizin yakın müttefikidir. Zira geçmiş yaşamlarınızdaki tecrübelerinizin tüm anıları bilinçaltınıza gömülüdür ve bilinçaltınız neyin gerçek olduğunu bilmekten çok da uzak değildir. Mantık yürütememesi nedeniyle, gerçeği gerçek olmayandan ayırt edemez. Ama içgüdüsel olarak gerçeğe yanlışsız çekilir.

Artık bu kadar laftan bir şey anlamadığınızı düşünebilirsiniz. Sanırım bir örnek verirsek daha güzel anlaşılır. Şöyle tabir edelim;

Yaşadığımız bir zelzele anı endişe ve heyecan üzere hislerimizi o kadar sertleştirir ki, her an tekrar sarsıntı olabileceği ve ölebileceğimiz fikri fikirlerimizde tekrar ede ede bilinçaltına kayıt olur. Bu dehşet ve heyecan uyku sistemimizi bozmaktan kalbimizde ritim bozukluğuna yol açmaya dek farklı ve son derece önemli meseleler taban hazırlayabilir.

Örneğimizde de görüldüğü üzere, fikirlerimiz yalnızca zihinsel durumumuzu, hislerimizi ve hislerimizi değil, fizikî vücudumuzun hassas hareketlerini ve düzenlemelerini de tesirler. Bu değişimler istekli ve şuurlu olarak ortaya çıkmazlar. Bilinçaltı zihnimize aktarılan yoğunluğun aktifliği oranında belirlenir ve çoklukla beklenmedik bir anda bize sürpriz yaparlar.

Kimler Hipnoz Yapabilir?

Maddelerimizde bunun tarifi net olarak yapılmamıştır. Tekrar de hususun suistimale açık istikametlerini göz önünde bulundurarak Tıp hekimleri, psikologlar ve bu bahiste eğitim almış türlü mesleklerden herkesin hipnoz uygulayabileceği söylenebilir.

Hipnoz bu tarafıyla kulağa güya birine denetimi veriyor, kontrolümüzü kaybediyormuş üzere gelse de aslında bu münasebetlerimizde karşılıklı itimada dayalı olarak her gün yaşadığımız bir durum. Gün içinde farkına varmadan da kişi birini hipnoz edebilmekte yahut birileri hipnotik tesir altına girip çıkabilmektedir.

Hipnoz Gücünü Telkinlerden Alır

“Bir beşere kırk gün mecnunsun dersen delirir” atasözümüz telkinin gücünü açıklaması tarafıyla enteresandır. Artık beğendiğiniz bir insanın olumsuz özelliklerine odaklanıp ne kadar berbat olduğunu düşünmeye başlayın (tabi güçlü bir inançla). Birkaç gün içinde o bireyden soğumaya başlayacağınızı garanti edebilirim. Bu örneği kasıtlı olarak verdim. Zira beşerler olumsuz koşullanmalara odaklama konusunda daha mahirdirler. Sevmediğiniz bir bireye ısınmak ya da alışmak için ise daha güçlü bir telkin uygulamak gerekebilir

Günlük Hipnotik Durumlar

Aşk bir hipnozdur. Kişi tesiri altında kaldığı bu duruma mantıksal kılıflar bulsa da aslında bu tesirin gücüne teslim olmuştur. Ağır bir dikkatle kitap okurken yahut televizyon seyrederken ya da biriyle konuşurken bize seslenen başka kişiyi duyamamamız tekrar hipnotik bir tesirden kaynaklanır. Akşam yatarken sabah 04.00’de kalkmamız gerektiğini düşünerek yatmamız sonra da gözümüzü açtığımızda saatin tam 04.00 olduğuna şahit olduğunuz durumlar olmuştur. Aslında bu durum da kendi kendimize yaptığımız hipnotik telkinlerin eseridir. Uzun mühlet tiryakisi olduğu sigarayı bırakanlardan dinlediğim “Şöyle bir olay oldu sonra dayanılmaz bir tiksinti geldi işte o gün bu gündür sigarayı bir daha ağzıma almadım” tabirleri de aslında hipnotik tesirin sağlandığını gösterir. Bazen saatlerce sürecek bir işi çok kısa müddet içinde yapıp sonra da bunu nasıl yetiştirdiğimizi şaşkınlıkla düşündüğümüz durumlar da hipnotik tesirle açıklanır.

Hayatımız Hipnoz

Pek çok insanın fark etmediği şey; telkin almak için hipnotik durumda olmak gerekmediğidir. Telkine yatkınlığın hipnoz esnasında arttığı doğrudur; fakat tam uyanıkken de telkine açık hale gelebilirsiniz.

Hayatınızı sürdürürken hiç durmadan kendi kendinize telkinler veriyorsunuz. Şuurlu zihindeki malumatın direkt bilinçaltı zihne kaydığı ileri sürülmektedir. Bu yüzden her şuurlu niyet zihninizin daha derin kısmının inşasına katkıda bulunur. Bu demektir ki, hipnoterapi ve kendi kendine hipnozun vakit içindeki tesirleri, büyük ölçüde inanç sisteminizi etkileyen niyetleriniz vasıtasıyla bilinçaltınıza geçirdiğiniz gündelik telkinlerinizin cinsine bağlıdır. Tahminen de yazgı olarak tanımladığınız hayatınızı şekillendiren düşüncelerinizdir.

Son olarak şunu unutmayın ki; “İçinizdeki güçle ne kadar çok bağ kurarsanız hayatınızın her alanında o kadar özgür olursunuz.”

Bu yazının telif hakkı Adil Maviş’e aittir. Kaynak gösterilerek yayınlanabilir. Makaledeki bilgilere dayanarak rastgele bir teşhis ve tedavi uygulanamaz. Adil Maviş kendi geliştirdiği ve kişinin içsel dinamiklerini en üst düzeyde kullanılabilmesine dayalı koçluk ve kişisel danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu bağlamda alacağınız hizmet teşhis ve tedavi kapsamında değildir. 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir