Cerrahi ve cerrahi dışı kliniklerdeki asistan hekimlerde tükenmişlik sendromu

Can H, Güçlü YA, Doğan S, Erkaleli MB. Cerrahi ve Cerrahi Dışı Kliniklerdeki Asistan Doktorlarda Tükenmişlik Sendromu. Tepecik Eğit Hast Derg 2010;20(1):33-40

HEDEF: Cerrahi ve cerrahi dışı kollarda uzmanlık eğitimi alan asistan hekimlerin tükenmişlik sendromu açısından incelenerek, tükenmede rol alan etmenlerin kıymetlendirilmesi.

GEREÇ VE FORMÜL: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 85'i cerrahi dışı ve 80'i cerrahi kısımda uzmanlık eğitimi almakta olan toplam 165 asistan doktora Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve sosyodemografik özelliklere ilişkin 38 farklı etkeni sorgulayan bir anket uygulanmış ve karşılıkları istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve ferdî muvaffakiyet duygusu seviyeleri düşük, orta ve yüksek olarak 3 kümede değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Dahili kısımlardaki asistan tabiplerin % 75,3'ünde duygusal tükenmişlik, % 63,5'inde duyarsızlaşma seviyesi yüksek bulunmasına rağmen yalnızca % 11,8'inde şahsî muvaffakiyet duygusu düşük bulundu. Cerrahi kısımlardaki asistan hekimlerin %50'sinde duygusal tükenmişlik, %65'inde duyarsızlaşma seviyesi yüksek bulunmasına rağmen yalnızca %8,8'inde ferdî muvaffakiyet duygusu düşük bulundu. Dahili kollarda duygusal tükenmişlik yaşayanların, cerrahi kısımlara nazaran manalı oranda fazla olduğu bulundu (p0,05).

SONUÇ: Dahili ve cerrahi kollarda çalışan asistan tabiplerde duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma oranlarının yüksek olduğu saptandı. Buna karşın ferdî muvaffakiyet duygusu seviyesinin şimdi birebir ölçüde düşmediği belirlendi. Bu datalar hastanemizde çalışmanın yapıldığı alanlar başta olmak üzere tüm asistanların tükenmişliğini azaltmak için klinik ve hastane idaresince gerekli tedbirlerin alınması ve bu bahiste asistanların desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Meslek hastalığı, Tıp Çalışanı, Tükenme Sendromu

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir