Yumurta mı masum yoksa kanıta dayalı tıp mı yanılıyor?

Bir besin unsuru olarak tüketilen yumurta; döllenmiş olması durumunda içerisinde oluşan embriyoyu dış dünya kaidelerine sağlam hale gelinceye kadar besleyip gelişmesini sağlayan molekülleri barındıran çok kıymetli bir eserdir. Bilinen en güçlü antioksidan aminoasit olan metiyoninin en fazla bulunduğu besin hususu de yumurtadır. Metiyonin, günümüzde antioksidan özelliğine ilaveten Karaciğer kanserleri ile osteoartrit üzere halk ortasında kireçlenme diye bilinen hastalıklarda umut vaat eden bir tedavi yolu olarak denenmektedir. Metiyonin antioksidan özelliğini sahip olduğu karbon sülfür bağı sayesinde kazanmaktadır. Karbon sülfür insan organizmasında üretilememektedir. “Bu kadar ehemmiyet arz eden bir aminoasitin olumsuz özelliği yok mudur” sorusuna ne yazık ki hayır yanıtını verememekteyiz. Organizmada bulunan metiyonin; son derece faydalı ve bir o kadar da değerli tepkilere katıldıktan sonra ziyanlı bir molekül olan homosisteine dönüşmekte ya da vazife aldığı antioksidan yansımalar sonrasında okside olmaktadır. Oksitlenme; metiyoninin sahip olduğu sülfür atomunun oksijen radikalleri diye nitelendirilen yaşlanmaya neden olan artık eserlerle etkileşimi sonucu meydana gelmektedir. Sonuç olarak oksitlenen sülfür iyonu renk değiştirerek koyu bir renk almaktadır. İşte bu nokta bize fazla pişirilen yumurtada meydana gelen renk değişimini hatırlatmaktadır. Bir öbür deyişle pişirilen yumurta sarısı; içerdiği metiyonin amino asitlerindeki sülfür iyonlarının oksitlenmesi sonucu antioksidan özelliğini kaybetmektedir. Okside metiyonin ise; tıpkı kolesterol esterleri yani atık kolesterol olan LDL üzere pıhtılaşmaya yatkınlığı arttırmaktadır. Özetle okside metiyonin de okside kolesterol üzere damarların tıkanmasına neden olan aterom plaklarının gelişmesine yer hazırlayan sistemlerin başlamasına neden olmaktadır. Yumurta içerisinde bulunan kolesterol de; embriyonun büyüme ve gelişme müddetinde gerekli olan steroid kaynaklı hormonların sentezi için temel kaynağı oluşturmaktadır. Böylesi yaşamsal işlevler için yumurta içerisinde depolanmış olan kolesterolün bu kadar insan hayatını tehdit eder bir pozisyon kazanmış olması akla uygun düşmemektedir. Vazgeçilmez olan, neden ölümcül özellik kazanmakta bunu sorgulamalıyız. İşte bu noktada kolesterolün de tıpkı metiyonin üzere emsal bir pozisyona sahip olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Isı nasıl ki metiyonini ölümcül hale dönüştürmekte tıpkı ısı kolesterolü de ölümcül hale çevirmektedir. Bu bahsin delile dayalı tıpla ne alakası var derseniz artık o noktaya geliyoruz. Delile dayalı tıp deneylerin yahut müşahedelerin anlaşılır bir lisanla aktarılmasıyla oluşturulmuş istatistiksel yanlışsız ya da yanlışlardan oluşan bir yüzdeler sistemidir. Yani yüzde yüz yanlışsız ya da mutlak hakikat üzere bir yaklaşım içermez. O güne kadar var olan yahut kayıt altına alınmış olan baskın görüşü lisana getirir.

Yumurta ile ilgili kolesterol hakkında son vakitlerde lisana getirilen delile dayalı tıpla çelişkili görüşlerin nedeni işte bu ısı derecesinin standardize edilememiş tecrübelerde yol açtığı farklı sonuçlardır. Herkes kendi görüş açısıyla yumurtaya yaklaşırken ısı standardizasyonunun olmazsa olmaz olduğunu ne yazık ki atlamışlardır. Bu tıpkı ideoloji kuramcılarının saplandığı kör nokta açmazına benzemektedir. Toplumun bütün bireylerini kendi kişiliğiyle özdeşleştirerek yola çıkan kuramcılar; geliştirdikleri hipotezleri tek tip prototip toplumlarda idealize ederek mantıkla birebir örtüşen güçlü ve harika tezler ortaya koymuşlardır. Fakat uygulandığı toplumun baskın kişiliğiyle uyuşmayan kelam konusu tezler; insanlık tarihi sürecinde çok büyük acıların yaşanmasına neden olmuş ve uygulayıcılarının elinde adeta birer mevt makinelerine dönüşmüşlerdir.

Sonuç olarak ısıya maruz kalmayan yumurta, günahsızdır. Delile dayalı tıp; lakin elinde var olanı ortaya koyar mutlak doğruyu değil. Hatalı olan ise bu hususa at gözlüklerinin akabinde bakmaya devam eden insanoğludur.

Hekim yumurta çığ tüketilmeli dediyse de; bu kural yeterli şartlarda saklanan, kabuğu sağlam olan ve taze tüketilecek yumurta için geçerlidir. Aksi halde besin zehirlenmesi denen öteki bir sıhhat sorunu ile yüzleşmek zorunda kalabileceğimiz de kulağa küpe olması gereken kıymetli bir mevzudur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir