Anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Doğan S, Can H, Gönüllü M, Alaygut E, Turan M. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg 2010;20(1):25-28

AMAÇ: Çalışmamızın amacı anestezi yoğun bakım ünitesinde (AYBÜ) yatan zehirlenme olgularını; demografik özellikler, zehirlenme çeşidi, tedavi sonuçları açısından incelemektir.

GEREÇ VE YÖNTEM: 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arasında zehirlenme tanısı ile AYBÜ'de yatarak tedavi gören 112 hastanın dosyası geriye dönük olarak tarandı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, yattığı gün sayısı, APACHİ II skoru, zehirlenme çeşidi (ilaç zehirlenmesi, organofosfatlı insektisitler, gıda zehirlenmesi, toksik gazlar, alkol, diğer), zehirlenme şekli (özkıyım amacıyla, kaza ile ve alkol), tedavi sonucu (şifa ile, durumunda değişiklik olmadan, tedavi reddi, hastane içi başka kliniğe sevk, başka hastaneye sevk, ölüm) incelendi.

BULGULAR: 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arasında 24 aylık sürede AYBÜ'de toplam 2098 hasta izlenmiş olup, olguların 112'sinin (% 5,3) zehirlenme olduğu bulundu. Zehirlenme olgularının 60'ı (%53,6) kadın, 52'si (%46,4) erkek; yaş ortalaması 33,94±17,58 (15-81) olarak bulundu. Olguların 90'ının (%80,4) özkıyım, 17'sinin (%15,2) kaza, 5'inin (%4,5) alkol alımı sonrası zehirlenme tanıları ile AYBÜ' ye yatırıldığı bulundu. AYBÜ'de izlenen olguların 34'ü (%30,4) şifa ile, 9'u (%8) durumunda değişiklik olmadan evine gönderildi. 4 (%3,6) olgunun tedaviyi reddederek kendi isteği ile hastaneden ayrıldığı, 52 (%46,4) olgunun ilk tedavilerinin ardından hastane içi başka kliniğe, 2 (%1,8) olgunun ileri tetkik ve tedavi amacıyla başka hastaneye sevk edildiği ve 11 olgunun ise (%9,8) kaybedildiği saptandı.

SONUÇ: 24 aylık sürede AYBÜ'de izlenen 2098 olgunun % 5,3'ünü zehirlenme olguları oluşturdu. Özkıyım amacı ile ilaç alımının en sık görülen zehirlenme biçimi olduğu tespit edildi. 15-24 arası kadın olgularda zehirlenme daha çok olduğu belirlendi. İlaç zehirlenmeleri arasında en sık çoğul ilaç ve antidepresan içimi yer aldı. Genel ölüm oranı %9,8 olarak bulundu.

Anahtar sözcükler: Anestezi yoğun bakım servisi, Özkıyım, Zehirlenme

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir